ติดต่อโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนนายพีระพล กองศรี โทร.08..........บ้านหลุบเพ็ก ต.ห้วยไร่